Bezoek aan de Floraliën

Deze activiteit gaat door op vrijdag, 6 mei, 2022 - 16:00

De Floraliën anno 2020 ... anno 2021 worden hopelijk 2022!!!!!

Kostprijs:

- 21 euro - inclusief busvervoer - indien ingeschreven vóór 15/01/2022

- 24 euro - inclusief busvervoer - bij inschrijving na 15/01/2022