Werking

 

De werking van vzw Tuinhier Deinze

Niet alleen is de naam door de jaren heen veranderd, ook de doelstelling is grondig gewijzigd. Oorspronkelijk wilde de vereniging de leden een stukje grond ter beschikking stellen en hen de mogelijkheid bieden om door de hiermee gepaard gaande besparingen, de aanschaf of de bouw van een eigen woonst mogelijk te maken.

Nu ligt het meer in de bedoeling van de vereniging de leden te adviseren bij het zaaien en/of kweken van groenten, fruit, bloemen, planten... alsook advies te verstrekken bij de aanleg en/of onderhoud van de eigen tuin, of het nu een groentetuin, een gazon of een bloementuin betreft.

Als voorwaardig lid ontvangt de abonnee het erg gewaardeerde en kleurrijke maandblad 'Tuinhier', dat allerlei praktische tips en weetjes over uiteenlopende onderwerpen behandelt. Verder organiseert de vereniging een aantal voordrachten met deskundige sprekers die door de leden gratis kunnen bijgewoond worden. Ook bedrijfs- en tuinbezoeken, bloemschikdemonstraties, een plantenbeurs en een gezamenlijke aankoop van champignonmest staan op het programma.

Naast deze activiteiten wordt jaarlijks een eetfestijn, een dagreis en een (gratis) koffietafel op touw gezet. Zoals je ziet worden heel wat activiteiten door Tuinhier ontplooid.

Het ligt in de bedoeling van het bestuur de vereniging in de toekomst nog verder uit te bouwen en de werking constant te vernieuwen en te laten evolueren met de huidige ontwikkelingen en trends in de tuinbouwwereld.

 

Terug naar het overzicht