Bijenhotel

Doorgegaan op donderdag, 15 oktober, 2015 - 16:30

Op 15 oktober 2015 werd het bijenhotel officieel ingehuldigd.

Op iniatief van de Milieuraad Stad Deinze werd door leerlingen van Eramus een prachtig bijenhotel gebouwd. Ze mogen dan ook zeer trots zijn op het resultaat!

Hopelijk vinden de solitaire bijen hun weg naar dit hotel en kunnen we rekenen op hun vlijtige en geduldige arbeid ! 

Bijenhotel
Bijenhotel
Bijenhotel
Bijenhotel