Bezoek Gentse Floraliën

Het thema van de 36e editie is 'Mijn paradijs, een wereldse tuin'. Aangezien dit thema voo velen onder ons een bron van inspiratie kan zijn voor het (her)inrichten van (een deel van) onze tuin, heeft het bestuurd van Tuinhier Deinze eraan gedacht om een groepsbezoekk aan dit evenement te organiseren.

Het bezoek gaat door op vrijdagavond 8 mei e.k.

Per lid kan er ingeschrven worden voor max. 2 personen aan een verminderd 'Tuinhier-tarief' van 17,00 euro per persoon (bij inschrijving voor 31/01, daarna wordt het 18,00 euro).

Teneinde u de last te besparen om in de buurt (een dure) parkingplaats te moeten zoeken en om te vermijden dat u een heel eind moet stappen naar het ICC-gebouw heeft Tuinhier Deinze een bus geregeld. Deze zal ons (heen en terug) voeren van de Brielpoort tot aan de ingang van het ICC-gebouw. Het busvervoer kunnen wij u aanbieden voor de prijs van 3,00 per persoon (Tuinhier Deinze neemt de overige kosten ten laste). Wij beperken het aantal inschrijvingen tot een volle bus, tenzij er massale belangstelling zou zijn!

Indien u belangstelling heeft om deel te nemen - aarzel dan niet om u vlug in te schrijven . U betaalt slechts 20,00 euro per deelnemer. De normale ingangstickets kosten aan de kassa 27,00 euro! (online 22,00 euro en vroegsinschrijving 20,00 euro).

Inschrijven kan alls volgt:

Ofwel door storting van 20,00 euro per persoon (na 31/01/2020 is het 21,00 euro) op rekeningnr. BE93 8911 1407 7767 van Tuinhier Deinze met vermelding 'Floraliën + uw naam'.

Ofwel via cash betaling bij een bestuurslid:

- Casier Geert, Hofstraat 3, Deinze, 0478 84 97 59

- De Graeve Isabelle, Gentsesteenweg 67, Deinze, 09 386 75 92

- Milleville Nuriël, Sint-Hubertstraat 150, Deinze, 0486 61 96 28

- Van hoe Ethel, Zomerstraat 8, Deinze, 09 386 96 52